Convocatòria de Ple

En aquest espai podreu consultar l'ordre del dia i dictàmens de la Sessió plenària de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, un cop sigui tramesa la convocatòria prèvia a la celebració de la Sessió.


Ordre del dia de la sessió de Ple que tindrà lloc el dimarts 15 d'octubre de 2019
Dictàmens del Ple