Coronavirus

Per tal de contenir la propagació de la Covid-19 és necessari fer ús de la #tripletamàgicadelaresponsabilitat:

  • Ús de la mascareta.
  • Higiene de mans freqüent.
  • Distància de seguretat interpersonal d’1,5m.

A més, es reconama fer activitats a l’aire lliure i no en espais tancats.

És d'obligat compliment:

  • No es pot fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància mínima de 2 metres.
  • Està prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública.

Tancament de bars i restaurants
Una de les mesures és el tancament de bars i restaurants, com a mínim fins el 30 d'octubre. Per aquest motiu, l'Ajuntament posa a la disposició d'aquests establiments un espai per anunciar si ofereixen servei a domicili o recollida a l'establiment. Podeu consultar el llistat a: comercimercats.vilafranca.cat/bars-i-restaurants

Es limita l'horari de les botigues de conveniència, dels establiments comercials annexos a les gasolineres, dels establiments de menys de 300 m2 de superfície de venda, i de tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics, els quals no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22 i les 7 hores. (RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre).

Se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. S'exceptuen d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses. (RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre).


Mesures addicionals per contenir la 2a onada de propagació de la Covid-19.
Vigència provisional: del 16 al 30 d'octubre de 2020

Més informació a: canalsalut.gencat.cat