Estat d'alarma per coronavirus

El dimecres 11 de març, la Generalitat va activar la fase d'alerta per risc de contagi per coronavirus-COVID19 i dos dies després anuncia el confinament de tot Catalunya. 

El dissabte 14 de març el president de l'Estat espanyol va anunciar el drecret d'estat d'alarma a tota Espanya, a partir del dilluns 16 de març, posant tots els serveis d'emergències sota competència de l'Estat. La llei, que preveu la declaració d'estat d'alarma en situacions que suposin alteracions greus de la normalitat com crisis sanitàries, epidèmies i situacions de contaminació greus, permet limitar la circulació de les persones i el govern espanyol permet circular per la via pública només en els següents supòsits:

- Per comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
- Per anar a centres sanitaris
- Per anar i tornar a la feina per efectuar la "prestació laboral, professional o empresarial"
- Per retornar al lloc de residència habitual
- Per assistir i tenir cura de gent gran, menors, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables
- Desplaçaments a entitats financeres
- Desplaçaments per força major o situació de necessitat

Podeu consultar detalls sobre aspectes de mobilitat o activitat comercial afectats per l'estat d'alarma en aquest enllaç.

Trobareu totes les normes actualitzades decretades pel govern central derivades de l'estat d'alarma per la crisi sanitària del Covid-19 en aquest enllaç