Garantim el servei públic

L’Ajuntament de Vilafranca ha decretat serveis mínims per al seu funcionament, garanteix la prestació dels serveis bàsics i essencials i d’atenció a les persones i redueix al mínim indispensable l’atenció presencial, fins al divendres 27 de març.

La Junta de Govern Local ha acordat les mesures oportunes per assegurar el funcionament dels serveis municipals i la prestació dels serveis essencials en aquest període d’excepcionalitat a causa del Coronavirus-COVID-19.

S'han decretat com a serveis essencials:

Oficina d’Atenció Ciutadana. Només via telefònica i telemàtica.
Serveis Socials/Gent Gran. S'acorden mesures per fer front a les conseqüències socials de l'estat d'alarma.
Protecció Civil. Atenció permanent.
Policia Local. Atenció les 24h del dia.
Salut i consum. Informació sobre el Coronavirus i atenció a casos urgents sobre plagues o animals abandonats.
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Atenció a les urgències.
Penedès TV / Ràdio Vilafranca. Informatius diaris.
Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Atenció a casos urgents.
Habitatge. Atenció a urgències.
Promoció Econòmica i Mercats. Consergeria del Centre Àgora i atenció a casos urgents relatius a Mercats.
Serveis urbanístics. Atenció a urgències.
Serveis urbans. Atenció a urgències.

Totes les oficines d'atenció al públic de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès estaran tancades al públic, mentre duri l'estat d'alarma. Només s'atendrà la ciutadania per telèfon o via telemàtica.

TELÈFON             
De 9 a 14h, 93 892 03 58 
Fora de l horari, 93 892 38 38  

CORREU ELECTRÒNIC
ajuntament@vilafranca.org
oac@vilafranca.org