Informació sanitària

Mesures de prevenció personals
- Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%).
- Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida.
- Eviteu el contacte proper amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no hi compartiu les pertinences personals. 
- Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.

Per més informació seguiu els canals oficials del Departament de Salut de la Generalitat