Imatge Corporativa

La identificació bàsica de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès consta de 2 elements: l’escut i la llegenda Ajuntament Vilafranca del Penedès, escrita en la tipografia Avantgarde i disposada en 3 línies. Existeixen les versions apaisada o principal, i la vertical com a secundària.

Existeix també una tercera versió que emmarca el logotip i exerceix de marca de l'Ajuntament. Aquesta fa evident les formes geomètriques pròpies del logotip i dóna com a resultat una icona de notable contundència visual. En general, l’ús de la marca, de fàcil identificació visual, té un component de notorietat. 

Com a imatges pròpies, Vilafranca del Penedès utilitza l'identificatiu Capital del Vi, amb una imatge que s'utilitza per a promoció de la ciutat. Igualment, alguns serveis municipals disposen d'imatge particular per a les seves comunicacions.