Notícia

120 persones participen en cursos de català a diversos centres educatius de Vilafranca

19 de octubre de 2021

Sis escoles d’educació infantil i primària de Vilafranca del Penedès duran a terme cursos de català oral al llarg d’aquest primer trimestre del curs escolar. La iniciativa va ser presentada ahir al migdia per la regidora d’Educació, Xell Montserrat, que estava acompanyada per l’inspector de zona del Departament d’Educació, Enric Ara, i per la tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística, Teresa Casanellas. Aquests cursos estan adreçats especialment a pares i mares d’origen estranger que tenen interès a conèixer la llengua catalana. La regidora es mostrava satisfeta de poder presentar aquesta iniciativa que s’ha impulsat en el marc de la Comissió d’Alfabetització de Vilafranca, integrada per diversos serveis de l’Ajuntament de Vilafranca, la Inspecció educativa, l’ELIC (equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social), el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Centre de Formació d’Adults de l’Alt Penedès, Càritas, Creu Roja i el Grup de Mestres jubilats. “És fruit de la implicació de molts agents i permet que mares i pares que porten els fills a l’escola, s’hi puguin quedar durant una hora i mitja per fer aquests tallers de llengua catalana”, ha afirmat Montserrat.

Per la seva banda, l’inspector Enric Ara lloava “l’esforç i l’aposta seriosa que s’ha fet per apropar les famílies als centres i per l’aprenentatge al llarg de la vida. Per a iniciatives com aquestes cal optimitzar recursos i esforços i coordinar i col·laborar entre institucions per, al final, aconseguir el millor per a la ciutadania”.

Teresa Casanellas, per la seva banda, recordava que l’any 2017 ja es va iniciar una experiència en escoles de Vilafranca i l’Alt Penedès a través dels tallers de llengua i socialització de famílies en l’entorn educatiu, impulsats pel Departament d’Ensenyament, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i el Consorci per a la Normalització Lingüística, en què es feia una distribució en dos grups depenent del nivell d’alfabetització de l’alumnat. “L’oferta actual, en canvi, s’ha centrat en cursos de català oral, la qual cosa permet incloure alumnat alfabetitzat i no alfabetitzat en un mateix grup”, explicava. Aquests cursos es basen en el material “Ep! Escolta i Parla”, creat pel Consorci per a la Normalització Lingüística i la Direcció General de Política Lingüística, que s'adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic amb l'objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català.

Demanda elevada

Casanellas exposava que hi ha un total aproximat de 120 persones inscrites. Atès que cada taller té una capacitat màxima de 20 participants, s’han cobert totes les places, i en algun taller s’ha creat una llista d’espera.  Les escoles on s’imparteixen són: Baltà Elias, Mas i Perera, Pau Boada, Cristòfor Mestre, Dolors Piera i Estalella i Graells. La durada dels cursos és de 45 hores, que es desenvolupen al llarg de tres dies a la setmana.  L’horari, de 15.00 a 16.30 h, es fa coincidir amb la franja escolar per facilitar que les famílies hi assisteixin. La majoria d’alumnes són dones del nord d’Àfrica, sobretot del Marroc, tot i que també n’hi ha d’altres procedències, i alguns homes. El punt de partida sempre és un coneixement del català molt baix o inexistent.

Els cursos s’ofereixen exclusivament a les famílies dels centres educatius, de manera gratuïta, i els imparteixen professorat del Consorci per a la Normalització Lingüística. Els cost es finança a través de l’aportació de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme, que ha concedit els recursos necessaris per fer cinc dels sis cursos. El sisè curs, en format de taller, es tira endavant gràcies a la col·laboració de mestres jubilats que participen de forma voluntària en el projecte.

 

Fomentar l’ús social de la llengua catalana

La regidora Xell Montserrat manifestava la voluntat de l’Ajuntament d’afavorir “l’ús social del català en un moment en què les dades ens indiquen un retrocés en aquest sentit. Volem que tothom la conegui i la pugui fer servir. I sobretot i apropar-la i oferir oportunitats poder comunicar-se, entendre's i participar en les comunitats educatives a totes aquelles persones nouvingudes que sense oportunitats com aquesta els seria molt difícil”. La regidora ha refermat la voluntat de l’Ajuntament és que en el futur es puguin oferir aquests cursos en els centres que encara no hi han pogut participar i ha destacat la implicació dels equips directius i la resta de professionals dels centres educatius (docents, referents d’integració social, etc.), que han fet una feina de promoció i difusió entre les famílies dels alumnes.

La regidora també posava en valor el treball transversal que ja fa anys que s’està fent el marc de la Comissió d’Alfabetització, que ha permès disposar d’una diagnosi més acurada de les necessitats de formació en llengua catalana i alfabetització a Vilafranca, disposar d’un mapa de recursos de formació actualitzat, optimitzar al màxim els recursos existents i, en cas que sigui necessari, reclamar i/o dissenyar nous recursos per atendre les necessitat emergents.