Notícia

Aprovat l’organigrama polític i de gestió de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

18 de juny de 2019

Aquest matí l’Alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha signat els decrets del nou Cartipàs Municipal, amb la delegació a tinents d’alcalde i regidors i regidores, de nomenament dels tinents d’alcalde i dels membres de la Junta de Govern Local.
En el nou cartipàs es manté l’estructura de 5 àrees: Àrea d’Alcaldia, Àrea d’Acció Territorial i Serveis Urbans, Àrea de Serveis Centrals i Hisenda, Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social, i Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior.
L’àrea d’Alcaldia, encapçalada pel mateix Pere Regull, que assumirà Gabinet d’Alcaldia, Comunicació i Oficina d’Atenció Ciutadana. Joan Manel Montfort serà el regidor de Seguretat Ciutadana i de Convivència i Ciutadania.
L’Àrea d’Acció Territorial i Serveis Urbans estarà dirigida per Francisco Romero, que és nomenat 1r tinent d’alcalde, i serà el nou regidor d’Urbanisme. En aquesta mateixa àrea, Lourdes Sànchez serà la regidora de Medi Ambient, Ricard Rafecas de Via Pública i Aureli Ruiz de Projectes Estratègics i Mobilitat.
L’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda, que seguirà coordinant el 2n tinent d’alcalde Aureli Ruiz, inclou les regidories d’Hisenda i de Serveis Centrals, de les quals serà titular el mateix Aureli Ruiz i la de Governació que a partir d’ara ostentarà Miquel Medialdea.
Pel que fa a l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social, continuarà dirigida per Ramon Zaballa, que serà el 3r tinent d’alcalde i regidor de Drets Socials i de Participació i Voluntariat. En aquesta àrea, Xell Montserrat serà regidora d’Educació, Anna Doblas, d’Esports i de Salut i Consum, Miquel Medialdea de Joventut i Montse Arroyo, d’Igualtat, Solidaritat i Cooperació.
Finalment, l’Àrea de Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior, continuarà dirigida pel 4t tinent d’alcalde Joan Manel Montfort, que serà el regidor de Promoció Econòmica i d’Ocupació. A Turisme hi continuarà M. Dolors Rius, a Relacions Internacionals Xell Montserrat i Ricard Rafecas serà el nou regidor de Cultura.
La Junta de Govern Local queda formada per l’alcalde Pere Regull, els 4 tinents d’alcalde de cada àrea, Francisco Romero, Aureli Ruiz, Ramon Zaballa, Joan Manel Montfort, i la regidora Lourdes Sànchez i el regidor Ricard Rafecas, que són nomenats tinents d’alcalde 5ena i 6è, respectivament.

Principals novetats del nou organigrama
Les novetats més destacades del nou organigrama de l’Ajuntament són les següents:
- Es posen en marxa 22 regidories (24 en l’anterior mandat).
- La regidoria d’Educació passa a assumir totes les competències en educació i formació, així com les d’orientació educativa. Serveis que, fins ara, eren propis d’altres regidories. Així es pretén centralitzar, optimitzar i ser més eficients en la gestió dels recursos municipals. Aquesta regidoria clarament passa a ser una de les més importants en l’Organigrama Municipal i la primera en recursos humans i pressupost.
- Creació de la regidoria de Drets Socials, que inclou Serveis Socials i Gent Gran, a més d’altres serveis assistencials.
- La regidora d’Habitatge passa a integrar-se dins l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social. Es pretén que aquesta sigui una de les principals prioritats d’aquest mandat i es potencia el treball conjunt amb Drets Socials.
- La regidoria de Convivència i Ciutadania passa a integrar-se dins l’Àrea d’Alcaldia, atès que passa a tenir la consideració de servei transversal. Igualment, l’Oficina d’Atenció Ciutadana passa a tenir dependència directa d’Alcaldia.
- S’agrupen en una sola regidoria els serveis d’Igualtat, Solidaritat i Cooperació. A més, assumeix totes les competències del Servei d’Informació i Atenció a la Dona (com els serveis jurídic i assistencial)
- La regidora d’Urbanisme integra totes les competències en planificació urbanística, obres i projectes, i projectes innovadors en l’àmbit urbà. Aquests serveis anteriorment estaven repartits en dues regidories diferents.
- Creació de la regidoria de Via Pública, que assumeix el manteniment de l’espai públic (vials, places, parcs i jardins), que anteriorment formaven part de la regidoria de Serveis Urbans, que ara desapareix. 
- Creació de la regidoria de Projectes Estratègics i Mobilitat, que agrupa les competències en gestió de la Mobilitat, els residus, el Cicle de l’Aigua, l’Energia, projectes transversals i considerats estratègics en l’àmbit supramunicipal, etc.
- Es simplifiquen alguns noms de regidories: Turisme (abans Promoció Turística), Ocupació (abans Ocupació i Formació).