Notícia

Campanya de la Policia Local de Vilafranca per controlar conductes amb risc per als vianants

14 de març de 2022

La Policia Local de Vilafranca farà durant aquesta setmana una campanya per denunciar els conductors que, amb seu comportament, puguin posar en risc els vianants.

Aquesta és una campanya que es fa en tot l’àmbit de Catalunya durant aquesta setmana, de dilluns a diumenge i es vol controlar qualsevol comportament que generi inseguretat o risc per als vianants.

En aquest sentit, es posarà èmfasi prioritàriament en les denúncies per comportaments que entorpeixin indegudament la circulació, que originin perill, perjudici o molèsties innecessàries a les persones que van a peu com ara:

- Estacionaments en passos de vianants.

- Estacionaments damunt la vorera.

- Estacionaments en zones reservades.

- Estacionament en zona de vianants fora de l’horari habilitat (Centre de la Vila).

- Infraccions efectuades per bicicletes, patinets o qualsevol altre vehicle que generin risc per als vianants.

- No respectar un semàfor en vermell.

- No respectar els conductors de vehicles la preferència de pas dels vianants en els passos senyalitzats.

- Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense concedir la prioritat de pas als vianants.

La Policia Local programa al llarg de l’any diverses campanyes de control sobre infraccions a les ordenances municipals, ja siguin de circulació o de civisme. Les campanyes de control de trànsit (seguretat dels vianants, velocitat, alcoholèmia+drogues, seguretat passiva, Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), etc., es fan coordinades amb el Servei Català de Trànsit. Les de civisme com la campanya de control de tinença i conductes dels propietaris de gossos que s’ha dut a terme recentment es realitza per iniciativa de la mateixa Policia Local de Vilafranca.