Notícia

Campanya per la convivència i el civisme als establiments d’hostaleria de la rambla de la Girada

02 de agost de 2021

L’Ajuntament de Vilafranca ha iniciat aquest dilluns una campanya informativa adreçada als establiments de bars i restaurants de la rambla de la Girada per tal que aquests es comprometin a un comportament respectuós amb el veïnat i al compliment de la normativa vigent.

La campanya, endegada mitjançant les regidories de Convivència i Ciutadania i de Seguretat Ciutadana, consistirà en visites a tots els establiments que disposen de terrasses a la rambla de la Girada perquè signin una carta de compromís envers el civisme i la convivència, en la qual es comprometen, a banda de complir els horaris establerts, respectar les limitacions d’espai i de nombre de taules i cadires de les terrasses o disposar de fulls de reclamació, a un seguit de bones pràctiques, com ara no tolerar ni permetre el consum de substàncies estupefaents dintre de l’espai de les terrasses; prestar atenció especial als comportaments de la clientela que puguin causar qualsevol tipus de molèsties al veïnat, sobretot crits o sorolls molestos; controlar que la porta metàl·lica de tancament de l’establiment tingui un bon manteniment i funcioni correctament perquè el soroll a l’hora d’apujar-la o abaixar-la sigui nul o mínim; fer ús d’un cable de seguretat adequat per evitar fer soroll durant la recollida de taules i cadires evitant l’ús de cadenes amb baules; respondre amb una actitud col·laboradora davant de qualsevol requeriment policial o municipal, i mostrar-se dialogant per a la resolució de conflictes que puguin sorgir relacionats amb la convivència amb el veïnat; i dipositar les ampolles de vidre consumides dintre dels contenidors de vidre corresponents sempre en horari diürn, evitant llençar-les a la nit, en el moment del tancament de l’establiment.

Els establiments que signin aquesta carta de compromís reben un adhesiu que poden enganxar al vidre de l’establiment amb el lema “Jo facilito la convivència. Fes-ho tu també!”

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Manel Montfort, ha explicat que la campanya és una de les mesures acordades en les reunions entre l’Associació de Veïns i Veïnes i l’Associació de Comerciants de la Girada, una representació dels establiments d’hostaleria i l’Ajuntament “per intentar solucionar els problemes de convivència que s’han detectat darrerament sobretot a la rambla de la Girada, una zona amb alta ocupació de l’espai públic amb terrasses d’establiments”. Montfort assegura que hi ha la percepció que hi ha més nombre de taules i cadires, “però és una percepció errònia, ja que el nombre és el mateix, si bé aquestes ocupen més espai públic per poder mantenir la distància de seguretat”.

El regidor ha afirmat que és positiu que els establiments “no es comprometin sols de paraula, sinó per escrit a aquestes bones pràctiques i esperem que, amb la seva col·laboració i els controls que s’han vingut fent per part de la Policia Local aconseguim reduir les incidències a la zona de la Girada”.

Si la campanya funciona, es podria extrapolar a altres zones de Vilafranca on eventualment puguin sorgir problemàtiques semblants.

 

Accessibilitat