Notícia

Comencen els treballs de neteja intensiva del paviment del Centre de la vila

21 de juny de 2021

Des de la setmana passada l’empresa encarregada de la neteja viària de Vilafranca està fent la neteja intensiva del paviment del Centre de la vila. Aquests treballs es realitzen amb aigua calenta a pressió per retirar taques i xiclets enganxats al paviment.

Aquestes tasques comporten que es talli el pas tant de vianants com de vehicles en punts determinats. La mateixa empresa avisa el veïnat del carrer afectat 48 hores abans de l’actuació mitjançant uns avisos a totes les entrades d’habitatges i comerços.

Els treballs es realitzen al migdia per tal de causar la menor molèstia possible a vianants i establiments comercials.

 

ODS ODS 4