Notícia

Dilluns comença el curs escolar 2021-2022 que aposta per la presencialitat a les aules

08 de setembre de 2021

Dilluns vinent s’inicia un nou curs escolar, amb una aposta per la presencialitat a les aules i la normalitat com a tònica dominant. En aquest inici de curs escolar al segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria es mantenen mesures de protocol Covid que ja es van implantar el curs passat: organització en grups bombolla estables, ús de la mascareta segons l’edat dels alumnes i l’activitat, entrada i sortida esglaonada del centre, ventilació de les aules i rentat de mans freqüent.

A Vilafranca del Penedès es mantenen els grups de P3, un total de 18, i els grups de 1r d’ESO s’han reduït de 24 a 22. Un 93,2% de les preinscripcions de P3 fetes en període ordinari han pogut accedir al centre que demanaven en primera opció, mentre que el 96,6% ho han fet en alguna de les opcions sol·licitades. Pel que fa a 1r d’ESO, el 92,6% han pogut accedir al centre que demanaven en primera opció, mentre que un 98,4% ho han fet en alguna de les opcions sol·licitades.

A Vilafranca hi ha 10 escoles amb ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, de les quals 6 són centres públics i 4 són centres privats concertats. Per als nivells educatius que van dels 3 als 16 anys, hi ha 260 aules en funcionament: 54 a segon cicle d’educació infantil, 116 a educació primària i 90 a ESO. Vilafranca també disposa del centre d’educació especial Delta Espiga, que atén infants que presenten necessitats educatives especials.

El nou curs escolar s’inicia amb un total de 6.846 alumnes, 126 menys que el curs passat. D’aquests, 1.226 són alumnat d’educació infantil de segon cicle, 2.925 de primària i 2.695 d’ESO. Per tipologia de centre, 4.456 alumnes estan escolaritzats en centres de titularitat pública i 2.390 ho estan en centres concertats. Aquestes dades d’alumnat matriculat no són definitives, perquè caldrà ajustar-les amb les baixes que s’han anat produint durant els darrers mesos i que es constaten un cop iniciat el curs escolar.

Pel que fa a l’educació infantil de primer cicle, el curs ha començat amb una oferta global aproximada de 425 places, de les quals 265 són de titularitat municipal. Les 4 llars municipals d’infants han iniciat el curs amb normalitat i amb un 100% de les places cobertes el passat 6 de setembre. En aquests moments, l’oferta de titularitat pública representa aproximadament un 63% del total de l’oferta a Vilafranca.

Atenció educativa en el marc d’un sistema inclusiu
Vilafranca del Penedès disposa de diversos recursos derivats de la implementació del Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, com poden ser l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) per a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, ubicat a l’Institut Alt Penedès i que enguany compta amb un total de quatre grups; els Suports Intensius per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI) que estan presents a quatre escoles i tres instituts; els Suports Intensius a l'Audició i el Llenguatge (SIAL), la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) o les aules d’acollida en diversos instituts.
La llar municipal d’infants Lola Anglada també compta amb una Aula d’estimulació sensorial especialment pensada per a l’alumnat amb NEE, que gràcies a un conveni amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) s’aprofitarà més enllà de l’ús que en pugui fer la pròpia llar.

Nous cicles formatius
Com a novetat, enguany s’ha incrementat l’oferta d’ensenyaments post-obligatoris amb un nou cicle formatiu de grau superior de Documentació i Administració Sanitàries que s’imparteix a l’Institut Milà i Fontanals; la nova titulació de Guia, informació i assistències turístiques, perfil professional d’Enoturisme, que s’impartirà a l’escola d’Enoturisme de Catalunya; el curs de Ciberseguretat en entorns de tecnologies de la informació que s’impartirà a l’Institut Eugeni d’Ors, i la doble titulació de Batxillerat i Ensenyaments esportius, que oferirà l’Institut Milà i Fontanals i que permetrà obtenir dues titulacions en tres cursos: la del cicle d’Ensenyaments esportius en l’especialitat de futbol i la de Batxillerat.

A Vilafranca del Penedès també s’ofereixen Programes de Formació i Inserció (PFI) per a aquells joves que no han aconseguit graduar l’ESO amb l’objectiu que puguin continuar amb la seva trajectòria formativa. Amb els PFI es facilita la continuïtat formativa dins la formació professional i l’aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball. Aquests programes, alguns dels quals són de titularitat municipal i d’altres impulsats pel propi Departament d’Educació, estan adscrits a les famílies professionals de la imatge personal, l’hoteleria i el turisme, l’edificació i l’obra civil, i la fabricació mecànica.

ODS ODS3ODS4ODS10

Accessibilitat