Notícia

El Servei d’Ocupació va atendre més de 2.000 persones l’any 2023, amb una inserció laboral del 72%

25 de març de 2024

El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha atès durant el passat exercici 2023 un total de 2.035 persones, de les quals el 63,10% han estat dones, el 36,81% homes i el 0,10% persones de sexe no binari, majoritàriament en atur laboral  i majors de 30 anys. 

En el marc de programes de formació i d’orientació, el servei ha acompanyat 1.121 persones que han millorat el seu nivell de competència professional, tècnica i transversal, amb una valoració de les accions de 3.73 punts sobre 4. Els programes desenvolupats han permès un índex d’inserció laboral efectiva del 72,44%, incloent-hi les persones contractades per l’Ajuntament en plans d’ocupació. 

En la tasca de prospecció empresarial, línia estratègica per a la inserció de les persones, s’ha contactat amb 221 empreses, 66 d’elles noves, que han valorat positivament la relació establerta amb un grau de satisfacció de 3.70 punts sobre 4. Amb elles s’han gestionat 326 ofertes laborals que han estat cobertes en un 71,75% amb la contractació de 348 persones. Aquestes accions es duen a terme des de l’Oficina Municipal de Treball, primera porta d’entrada del Servei d’Ocupació per a les persones i les empreses, i que compta també amb el Club de la Feina, espai d’accés lliure per a les persones en recerca de feina.

Gran part de les accions descrites s’ha pogut desenvolupar gràcies a les subvenciones rebudes de la Diputació de Barcelona i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), a més del cofinançament del propi Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Amb el conjunt de les dades extretes, es pot concloure que el nivell d’assoliment dels objectius del Servei d’Ocupació és alt, amb el 85.84% del conjunt total proposat en l’inici de l’any. Pel regidor d’Ocupació, Jordi Junyent, aquestes dades, molt positives, “ens han d’esperonar per recuperar oficis que fan tanta falta en les empreses com poden ser lampistes, mecànics, forners, xarcuters/es, etc., així com noves especialitats com les instal·lacions de plaques solars que tant bona acollida han tingut en el gremi”. El regidor comenta que el repte que es planteja des de la regidoria d’Ocupació és “com aconseguim motivar els joves que ni treballen ni estudien, perquè participin en els cursos que programem, que el cursos s’adaptin a les seves necessitats i que se’ls hi obri una sortida laboral que els allunyi de camins no desitjats”.