Notícia

La plaça de l’Ol is’incorpora a l’illa de vianants del Centre

24 de setembre de 2020

A partir del dilluns 28 de setembre, la plaça de l’Oli i el tram inicial del c/ Sant Pau, entre la plaça del Vall del Castell i el c/ Muralla dels Vallets, passaran a formar part de l’àmbit de l’illa de vianants del Centre.

Amb les obres de reurbanització que s’estan duent a terme, la plaça de l’Oli veurà com se suprimeix el carril de circulació de vehicles del costat del Mercat de la Carn i les places d’estacionament existents actualment en tota la plaça. Aquesta obra de regeneració urbana ampliarà notablement l’espai exclusiu per a vianants i generarà un connector entre la plaça del Vall del Castell i la plaça de Jaume I.

Per tal de limitar l’accés de vehicles, a partir de dilluns es tancarà a la circulació el tram del c/ Sant Pau comprès entre la plaça del Vall del Castell i el c/ Muralla dels Vallets. Aquest tancament es farà mitjançant una pilona permanent i l’accés per als vehicles del veïnat de la plaça de l’Oli, serveis públics i emergències es podrà fer pel c/ Muralla dels Vallets i la plaça del Vall del Castell. Aquest tall no condicionarà l’accés de vehicles als aparcaments de zona blava de la cruïlla c/ Sant Pau-c/Ponent ni tampoc afectarà la sortida de vehicles de l’aparcament de darrera la biblioteca Torras i Bages pel carreró de la plaça de l’Oli.

Aquesta ampliació de l’illa de vianants contribuirà a la pacificació del tram final de la plaça del Vall del Castell i de tot el conjunt de la plaça de l’Oli, dos espais estratègics per als itineraris habituals de l’alumnat de l’Escola Sant Ramon, dels usuaris de la Biblioteca Torras i Bages i de la clientela del Mercat de la Carn i dels establiments comercials de l’entorn. Així mateix, anul·lant la circulació del tram inicial del c/ Sant Pau, s’eliminaran els riscos i complicacions que es generen entre vehicles i vianants a la cruïlla d’aquest carrer amb la plaça del Vall del Castell.