Notícia

La Policia Local de Vilafranca fa una campanya per controlar les actituds incíviques de propietaris de gossos a la via pública

21 de febrer de 2022

La Policia Local de Vilafranca està duent a terme des de la setmana passada una campanya intensiva de control de l’ús dels espais públics que fan els propietaris de gossos. Aquesta campanya vol detectar i sancionar les conductes incíviques d’aquestes persones. Aquest migdia, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Manel Montfort, acompanyat del caporal Joan Alcalà, de la Unitat de Proximitat de la Policia Local, han presentat la campanya, que s’allargarà fins diumenge 27 de febrer. Els agents de la Policia Local controlen principalment que els gossos no vagin deslligats, que les persones que els portin recullin les seves deposicions i que es dilueixin amb aigua els orins. En el cas dels gossos de races considerades potencialment perilloses es controla també que compleixin correctament amb la normativa específica. També es vigilarà que els gossos vagin correctament identificats amb el xip corresponent.

El regidor Montfort recordava les múltiples queixes ciutadanes que provoca la presència d’excrements de gossos a la via pública. “Quan maldem per tenir carrers nets, amables, còmodes i agradables per passejar, que et trobis segons quina sorpresa és bastant desagradable. És una campanya informativa i sancionadora més de les que anem fent periòdicament amb la col·laboració dels agents cívics, que fan una tasca divulgativa amb fulletons i amb ampolles de plàstic reutilitzables per dissoldre els orins que lliuren als propietaris de gossos que no en tenen”, comentava el regidor.

Joan Manel Montfort ha afirmat que la Policia Local imposa anualment al voltant d’un centenar de denúncies per incompliments de la normativa de civisme relativa als animals de companyia. “Encara hi ha un nombre important de propietaris que no actuen amb civisme. Encara que una immensa majoria dels propietaris dels 4.000 gossos que actuïn de forma cívica, només que un 10% no ho faci, això voldrà dir que 400 gossos estan causant una molèstia i un impacte al carrer que afecta tota la societat”, ha ressaltat.

La campanya de control s’està duent a terme a tota la ciutat, però incidint de manera especial en les places, jardins i aquells llocs respecte dels quals la ciutadania fa arribar habitualment a la Policia Local més queixes, especialment per la presència d'excrements. Durant la primera setmana d’aquesta campanya intensiva ja s’han posat un total de 21 denúncies relacionades sobretot amb no recollir els excrements, no portar el gos lligat o no portar l’animal amb el xip corresponent.

Campanya informativa

Per la seva banda, el caporal Alcalà també recordava les afectacions a l’espai públic que provoquen les deposicions dels animals, ja sigui en forma d’excrements o d’orins, o el fet que hi hagi animals que encara vagin sense lligar. “Hem fet una campanya informativa prèvia amb la col·laboració dels agents cívics, que lliuraven un fulletó explicatiu molt complert i ampolles reutilitzables per diluir els orins amb aigua, convidant la gent a complir la normativa, que no deixen de ser coses de sentit comú. La Policia Local intentem escoltar i ser el màxim de comprensius possible amb tothom, però per respecte a les persones que es preocupen i actuen amb civisme, hem de ser estrictes amb les persones que no ho fan”, ha explicat.

La Policia Local recorda que la sanció per no recollir les defecacions dels gossos pot suposar una multa de més de 400 euros per al seu propietari/ària.