Notícia

L’Ajuntament de Vilafranca s’ha adhereix al Pacte contra la segregació escolar

19 de març de 2019

La regidora d’Ensenyament, Meritxell Montserrat, celebra aquest pacte, ja que significa una distribució més equilibrada de l’alumnat amb dificultats

L’Ajuntament de Vilafranca s’adhereix al Pacte contra la segregació escolar impulsat pel Síndic de Greuges, expressant el seu compromís amb la comunitat educativa local en el desplegament de mesures, segons la regidora d’Ensenyament, Meritxell Montserrat, “per afavorir una distribució al màxim d'equilibrada de l'alumnat amb majors dificultats entre els centres sostinguts amb fons públics”. En el Ple municipal del mes de febrer, es va aprovar la moció d’adhesió a aquest Pacte.

El Pacte contra la segregació escolar -signat aquest dilluns a la sala Auditori del Parlament de Catalunya per part del departament d'Ensenyament, la majoria d'ajuntaments de més de 10.000 habitants, l'escola concertada i el Síndic de Greuges-, preveu unes 200 mesures per aconseguir una distribució més equilibrada de l'alumnat, com són l’aportació de més recursos a les escoles amb més complexitat, no derivar-los matrícula viva i potenciar els seus projectes educatius. També estableix que hi ha d'haver la mateixa proporció màxima d'alumnes socioeconòmicament desafavorits a tots els centres d'una mateixa zona.

Segons la regidora Montserrat, “alguns dels àmbits d’actuació que s’inclouen al document són l’aprovació d’un nou decret en el procés d’admissió, les orientacions relacionades amb la programació de l’oferta, la promoció d’acords o pactes locals per assolir una escolarització equilibrada, o les campanyes de sensibilització sobre la qualitat del Servei d’Educació de Catalunya”.

El Departament d’Educació es compromet a implementar aquestes mesures, tant com es pugui, durant aquesta legislatura. Els ajuntaments que s’han adherit al pacte també assumiran durant els pròxims 3 anys l’adopció de les mesures consensuades que pertanyin al seu marc competencial, i també els titulars dels centres concertats. Totes les propostes estan adreçades al conjunt de centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat d’incrementar el pressupost en educació entorn del 6% del PIB, d’acord amb el que estableix la LEC.

Documents relacionats