Notícia

L’Ajuntament inicia un programa per recuperar l'expectativa del dret de jubilació

27 de abril de 2016

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès obre una convocatòria per a la contractació de Plans d’ocupació d’interès públic i caràcter social per tal de recuperar l’expectativa del dret de jubilació, és a dir, completar el període de cotització necessari per accedir a la pensió de jubilació.

L’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, acompanyat dels regidors de Promoció Econòmica, J. Manel Montfort, i de Benestar Social, Ramon Zaballa, ha presentat el projecte del que destaca el doble objectiu laboral i social de les persones que s’hi puguin acollir. “És un programa que valorem, perquè a més de garantir la jubilació a persones que han estat cotitzant molts anys, també garantim el suport econòmic al nucli familiar que pot veure’s afectat especialment per aquesta darrera crisi econòmica”.  


Aquest projecte s’adreça a persones majors de 60 anys, que estiguin en situació d’atur i inscrites a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no ocupats amb data igual o anterior al 25 d’abril de 2016, i que estiguin en situació legal de desocupació. D’altra banda, els sol·licitants hauran d’acreditar, mitjançant la vida laboral, que necessiten entre 3 i 10 mesos de cotització per accedir a la pensió de jubilació. Les persones aturades de 60 anys o més que, en el moment de la sol·licitud, siguin perceptores del Subsidi de majors de 55 anys, també podran participar en el programa per recuperar l'expectativa del dret de jubilació. L'Ajuntament de Vilafranca formalitzarà contracte d’entre 3 i 10 mesos de durada, amb una jornada laboral del 100% en diferents àrees municipals. Les contractacions es duran a terme entre el juliol del 2016 i l’abril del 2017, i el salari i el lloc de treball es definirà en funció del perfil de les persones que accedeixin al programa.

L’Ajuntament prioritzarà les persones amb menys temps de cotització pendent, perquè segons ha explicat J.Manel Montfort “volem que hi puguin participar el màxim nombre de persones”. Montfort ha explicat que no hi ha dades de la xifra de persones afectades per aquesta casuística, però sí que és un neguit detectat entre els usuaris de Serveis Socials. Ramon Zaballa explicava que el “programa vol donar resposta a aquesta necessitat manifestada i que l’Ajuntament no hi podia actuar”. El pressupost inicial del projecte és de 65.000 €, amb finançament de la Diputació de Barcelona, a través del “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”. En el cas de superar el nombre de participants previstos, es procedirà a la realització d’un sorteig per seleccionar els candidats pels diferents llocs de treball fins esgotar la partida pressupostària. El resultat del sorteig es farà públic el dia 4 de juliol de 2016.

Del 2 al 13 de maig es poden fer les sol·licituds, mitjançant presentació d’instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca (de dilluns a dijous de 8.30 a 14h i de 16.30 a 19h, i divendres de 8.30 a 14h).

A la instància, caldrà adjuntar-hi la documentació següent:
DNI/NIE original i fotocòpia, original i fotocòpia de la vida laboral del treballador sol·licitant emès amb data igual o posterior al 25 d’abril de 2016, certificat de l’última empresa on s’ha treballat i currículum vitae actualitzat.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es durà a terme un procés de veracitat i comprovació de la documentació, quedant excloses les persones que no compleixen amb els requisits d'accés. 

 

 

Documents relacionats

Accessibilitat