L’equip de govern presenta un pressupost de 53 MEUR per al 2018, un 5,1% superior al de 2017

L’equip de govern presenta un pressupost de 53 MEUR per al 2018, un 5,1% superior al de 2017

14 de novembre de 2017

L’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca ha presentat aquest dilluns el projecte de pressupost municipal per al 2018 que dimarts dia 21 de novembre portarà a aprovació del ple municipal. L’alcalde Pere Regull, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda, Aureli Ruiz, i el tinent d’alcalde de Territori i Serveis Urbans, Francisco Romero, han estat els encarregats de presentar uns comptes municipals que per al 2018 arriben als 53 MEUR, un 5,1% superiors als de 2017.

El regidor d’Hisenda, Aureli Ruiz ha desvetllat els dos objectius principals d’aquest pressupost: garantir que la cinquantena de serveis municipals es prestin amb la major qualitat possible i aconseguir una gestió municipal basada en la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia. Ruiz ha destacat que 2/3 parts dels ingressos de l’Ajuntament són propis, un 27% són transferències d’altres administracions, i només un 5% són crèdits per finançar inversions. En aquest sentit, l’endeutament és només del 40% dels ingressos propis (la llei permet un endeutament de fins al 110%).

Per àrees, el tinent d’alcalde destaca l’augment en l’Àrea de Serveis a les Persones, un 7,3%. En aquesta àrea, Joventut un 22% per la posada en marxa de l’Equipament per a joves i Ensenyament un 10% per l’increment d’activitats formatives a tots nivells (escola de música, ajuts a l’escolarització, escola Arsenal, escola Enoturisme, activitats a les escoles,etc.). Augmenten les partides de l’Àrea de Desenvolupament econòmic (9%). Destaca Promoció Turística (fires i altres activitats), Promoció Econòmica (Plans d’Ocupació), la millora dels mercats municipals a la via pública, i les campanyes de foment del comerç local, i també VINSEUM, que amplia les seves activitats i es prepara per la seva ampliació. S’incrementen partides de manteniment de la via pública (1%). Destaquen les de millora i manteniment de l’enllumenat i semaforia, manteniment de la senyalització viària, i manteniment dels espais de jocs infantils als parcs.
S’amplien les partides de gestió dels residus municipals (10%), per l’augment dels costos del seu tractament, el manteniment de contenidors, i també per l’augment de les tones recollides. La baixada de l’endeutament es materialitza en un descens de les despeses financeres en un 7%, uns 300.000 euros.

Inversions
Pel que fa a les inversions previstes el 2018, Ruiz ha explicat que es preveu impulsar les darreres inversions importants del mandat i assegurar el finançament d’una nova fase d’urbanització de l’eix de la via i el programa de rehabilitació d’habitatges amb finalitat social (a la fi del mandat es preveu gestionar un parc de 120 habitatges socials). Així les inversions més importants seran 1.891.000 euros per a una nova fase de VINSEUM i 940.000 euros per al nou pavelló esportiu. La inversió en l’eix de la via es preveu cobrir-la amb l’aplicació del romanent de tresoreria previst aquest any 2017 gràcies a l’increment de l’activitat econòmica. “La voluntat de l’equip de govern ha estat sempre aprofitar els romanents anuals per fer inversió. Entre el pressupost i el romanent preveiem invertir uns 7,5 MEUR” ha dit el regidor.

Per la seva banda, el tinent d’alcalde Francisco Romero ha refermat el compromís de l’equip de govern d’assegurar la qualitat dels serveis que l’Ajuntament presta, continuar el projecte de ciutat definit en l’acord de govern i preservar l’autonomia financera local. “Hem de pensar que 2/3 parts dels ajuntament de més de 20.000 habitants tenen les seves finances intervingudes. Quan veus un pressupost amb un endeutament tan baix i el gran volum d’inversió que es farà, te n’adones que Vilafranca és un exemple únic al país”, ha afirmat Romero. El tinent d’alcalde ha destacat que el govern garanteix els serveis, té ambició per buscar finançament i compleix amb els projectes previstos en l’acord de govern.

Per cloure, l’alcalde Pere Regull ha refermat que l’Ajuntament està en una bona línia d’incrementar el pressupost amb prudència, fent una política possibilista, baixant l’endeutament i alhora mantenint serveis i fent molta inversió. “La base d’un bon pressupost és combinar l’equilibri entre la despesa en serveis a les persones, la millora de l’espai públic i la promoció econòmica, i amb un endeutament baix”, ha dit l’alcalde. Per Pere Regull, bona part de les inversions estan destinades a nous equipaments “potents i necessaris per a la millora de la qualitat de vida dels vilafranquins”.