Notícia

L’Escorxador reobre les seves portes a partir de dilluns

23 de juny de 2020

L’Escorxador, espai per l’activitat cultural i associativa, tornarà a obrir de nou els seu espais a partir del dilluns 29 de juny després d’haver tancat el passat 14 de març a causa de la crisi sanitària de la Covid-19. 

El funcionament de l’equipament s’ha hagut d’adaptar a la normativa de seguretat que marquen les autoritats sanitàries en el context de la Covid-19 amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones usuàries en relació a la higiene i la distància física.  

D’una banda, s’ha reforçat el servei de neteja de l’edifici, especialment en els lavabos i s’ha instal•lat un punt de desinfecció a l’entrada de l’equipament, pel qual hauran de passar totes les persones usuàries abans d’accedir-hi. Per fer-ho també hauran de portar mascareta de casa i hauran de seguir en tot moment les indicacions del personal de l’Escorxador. 

Per altra banda, s’han modificat els aforaments de cadascuna de les dependències de l’equipament d’acord amb la normativa. A cada sala o despatx, incloent els lavabos, s’informarà de la seva capacitat màxima i de quines cadires es poden ocupar. Per facilitar la tasca de desinfecció que es durà a terme després de cada ús, no es podrà moure el mobiliari. Si les persones usuàries necessiten alguna disposició especial de la taula i de les cadires ho hauran de consultar amb els responsables de l’Escorxador. 
Si l’entitat usuària de l’equipament fa atenció al públic en el marc de la seva pròpia activitat, haurà de facilitar gel hidroalcohòlic i paper d’un sol ús a les persones que atenguin. També caldrà que desinfecti tot allò que hagi estat en contacte amb les persones després de cada atenció al públic. 

A la Sala d’Assaig només es podran dur a terme activitats que evitin la proximitat física entre persones, que s’hauran de descalçar abans d’entrar a la sala i deixar el calçat a fora. No es podran utilitzar els vestidors, que segons normativa romandran tancats. 

Sempre que sigui possible es prioritzaran les activitats a l’aire lliure, en aquest cas als dos patis de l’Escorxador, sempre amb el púbic assegut i mantenint la distància mínima d’1,5 m. 

Els espais, com fins ara, s’hauran de demanar mitjançant correu electrònic a l’adreça escorxador@vilafranca.org i es recolliran les dades (nom, c/e i telèfon) de totes les persones que facin la reserva i de les que assisteixin a les reunions privades. L’horari de l’Escorxador serà de les 10 a les 14h i de les 16 a les 22h.