Notícia

Proves d’accés als cicles formatius de l’Escola Municipal d’Art Arsenal

08 de març de 2023

El Departament d'Educació de la Generalitat convoca les proves que han de superar les persones que volen accedir a cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, de grau mitjà o de grau superior, com els que s’imparteixen a l’Escola Municipal d’Art Arsenal.

Aquelles persones que no disposen de la titulació necessària, podran realitzar la prova per aspirants sense requisits acadèmics. En aquest cas, hauran de superar una prova de matèries comunes i una de matèries específiques. 

Les persones que disposin dels requisits acadèmics d'accés només hauran de realitzar la part específica de la prova.

La inscripció a les Proves d'Accés es pot dur a terme telemàticament a través del web del Departament d'Educació entre el 7 i el 20 de març i el pagament de la taxa fins al 21 de març.

Les proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà s'efectuaran els dies 3 i 4 de maig, mentre que les de Grau Superior s'efectuaran els dies 23 i 24 de maig.

L'Escola Municipal d'Art Arsenal ofereix un servei d'orientació i assessorament sobre la inscripció, els requisits d'accés i les característiques de les proves d'accés.

Per a més informació, es pot consultar el web de l'escola Arsenal

Accessibilitat