Notícia

Vilafranca i 8 ciutats més es constitueixen en entitat per defensar l'Arc Metropolità

13 de abril de 2021

Els alcaldes i alcaldesses de Martorell, Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Mataró, Sabadell i Terrassa han signat avui a Martorell l’anomenada Declaració de Martorell, que comporta la constitució de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità. La nova entitat neix amb la voluntat de treballar per reforçar la veu del municipalisme en la presa de decisions i oferir una visió pròpia dels municipis de la segona corona dins el desenvolupament tant de la Regió Metropolitana de Barcelona com del conjunt del territori.

L’Associació està oberta a la incorporació de nous membres. Es poden sumar els municipis de més de 25.000 habitants, Consells Comarcals i entitats locals interessades en les finalitats del nou organisme. Les comarques dels municipis fundadors sumen 2,9 milions d’habitants, més de la meitat dels 5,7 habitants de la província de Barcelona i prop d’un 38% de la població de Catalunya.

La Declaració signada avui posa les bases del que serà la tasca de la nova associació en aquells àmbits estratègics on cal centrar l’acció pública, especialment els aspectes de caire més territorial i supramunicipal, amb especial atenció a les qüestions amb component mediambiental.

L’Associació constitueix un punt de partida que començarà a treballar amb la voluntat d’anar incrementant progressivament la seva representativitat com a interlocutor dels temes que afecten el conjunt de la Regió Metropolitana. 

Els municipis signants reivindiquen tenir veu en el seguiment del Pla Territorial Metropolità així com també, entre altres qüestions, participar al màxim en el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que interpel·la al conjunt de la Regió.

En aquest sentit proposen:

  1. Reclamar la convocatòria de la Comissió d’Ordenació Metropolitana, contemplada en la llei del Pla Territorial de la Regió Metropolitana i mai convocada.
  1. Treballar conjuntament amb les ciutats de l’AMB en els projectes d’aquelles infraestructures necessàries per garantir el desenvolupament equilibrat del conjunt del sistema (Pla de Rodalies, sistema de tarifació del transport públic, infraestructures i serveis de connectivitat digital, etc.)
  1. Posar en marxa propostes centrades en la lluita contra el canvi climàtic i la qualitat de l’aire, amb l’impuls a la transició energètica, amb l’aposta per les fonts renovables i coordinar possibles accions en el marc de la Taula per la Qualitat de l’Aire de la Regió Metropolitana (RMB): zones de baixes emissions, resiliència climàtica....
  1. Activar mecanismes semblants als que es van implementar amb la Llei de Barris i que van permetre intervencions d’èxit davant de situacions d’una gran complexitat, a partir d’una actuació conjunta i compartida entre els ajuntaments i la Generalitat amb un important suport financer per part d’aquesta. També impulsar les agendes urbanes locals com a estratègia per donar resposta a les diverses problemàtiques urbanes i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
  1. Abordar de manera compartida la reflexió al voltant de la necessitat de desenvolupar un pla d’habitatge amb finançament suficient de l’Estat i de la Generalitat, que permeti la rehabilitació del parc d’habitatges, el retorn dels habitatges de titularitat dels grans tenidors a la comunitat i la construcció d’habitatges de protecció oficial.
  1. Posar en valor i potenciar la capacitat industrial i de serveis dels municipis de l’Arc Metropolità i definir estratègies per estimular la seva complementarietat, mitjançant el reforç, modernització i transició de l’activitat productiva cap a una economia circular en un entorn innovador, tecnològic i d’indústria 4.0 que reforci el seu paper com a pol econòmic del sud d’Europa.
  2. Prendre en consideració el valor estratègic de l’espai natural i lliure en la consolidació de qualsevol projecte metropolità que es plantegi. Atendre la demanda de creixement de forma compatible amb el manteniment i millora de l’espai natural en clau de preservació dels seus valors tant productius, com paisatgístics i culturals; posant en valor l’espai agrícola actiu per a garantir la sobirania alimentaria.
  1. Aprofundir en la definició de nous models de gestió en polítiques socials que facilitin ser compartits i que equilibrin els nivells de prestació entre els diferents municipis per fer front de manera similar a situacions similars.
  2. Establir una estratègia conjunta i coherent a tot l’àmbit territorial de la RMB a partir d’una visió pròpia de les ciutats de l’Arc metropolità i dels sistemes urbans que aquestes ciutats articulen, reforçant l’especialització de cada territori i posant en valor les potencialitats d’aquest sistema heterogeni i complementari.

“Un país amb una capital potent que dialogui amb el seu entorn”

En la seva intervenció a l’acte, l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha reconegut dubtes en un inici de si Vilafranca i el Penedès havien de formar part d’aquest ens “perquè el Penedès és com un petit país, amb una realitat pròpia, i ens fa certa por que aquestes associacions facin que s’assimilin els territoris entre si”. No obstant això, Regull ha explicat que “el tarannà obert dels municipis” que en formen part ha anat esvaint aquesta por. Segons l’alcalde vilafranquí, és evident que hi ha interessos i visions diferents entre els municipis “però també és cert que tenim en comú la preocupació per aquesta forma de governar centralista per part de la capital, que pot resultar perillosa. Volem un país amb una capital potent que dialogui amb el seu entorn. Volem opinar i que se’ns tingui en compte, respectant les diferents realitats i visions territorials. En definitiva, volem que Barcelona lideri però no volem que Barcelona imposi”. L’alcalde ha acabat remarcant que Vilafranca serà present en l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità “perquè el Penedès ha de tenir veu i fer respectar el seu Pla Territorial”.

  

Accessibilitat