Notícia

Visita guiada al parc de l’U d’Octubre i al voltant del carrer Comerç i la rambla de la Girada

18 de maig de 2022

El proper dijous 26 de maig, hi haurà una visita guiada al parc de l’U d’Octubre en què s’aprofitarà per explicar la infraestructura verda en les intervencions al carrer Comerç i a la rambla de la Girada, en l’àmbit del Pla d’Intervenció Integral al Centre i al carrer Comerç-PIICC.

El parc de l’U d’Octubre, situat sobre la cobertura de la via, afavoreix la qualitat ambiental de l’entorn mitigant l’efecte d’illa de calor. Maximitza la cobertura verda i l’ombra, absorbint la radiació solar. Acumula aigua de reg i de pluja i, en el procés d’evapotranspiració, genera frescor a l’ambient. La construcció d’aquest parc, que s’ha anat fent per etapes, compleix amb l’objectiu de reduir la petjada de CO2 del municipi, i d’adaptar la ciutat i fer-la més resilient en el context actual de canvi climàtic, en la línia d’allò proposat en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima i el Pla d’Intervenció Integral Centre–carrer Comerç (PIICC)

A la visita guiada al parc de l’U d’Octubre s’explicarà com s’ha naturalitzat la cobertura de la via, quins criteris s’han tingut en compte, i quin tipus de plantacions s’hi poden trobar. La visita començarà a les 18.30h, davant l’Arxiu Històric Comarcal.

Des d’allà s’iniciarà un petit recorregut en què s’aniran fent aquestes explicacions, i s’anirà fins a l’edifici de l’Enològica, on s’explicaran amb més detall les properes intervencions del carrer Comerç i del primer tram de la rambla de la Girada, dins l’àmbit del PIICC.

El projecte del carrer Comerç abasteix tot el vial, des de l’avinguda de Barcelona fins a l’avinguda de Vilanova, i s’augmenta la seva amplada, incloent una franja sobre la llosa del cobriment del ferrocarril. Es crearà un plataforma única amb un ampli passeig que té per objectiu pacificar tot aquest àmbit, reduint el trànsit rodat i afavorint la mobilitat lenta. Un nou carril bici lineal connectarà amb les fases prèvies aconseguint un recorregut segur continu de 1,3k. Es plantaran un total de 107 arbres al llarg de tot el vial i ens els creuaments amb les avingudes, es dos petits espais públics enjardinats. El carrer Comerç esdevindrà un nou eix cívic de la ciutat que posarà en valor les naus existents i reivindicarà el passat del lloc. 

En la mateixa línia d’actuació, el projecte d’urbanització del primer tram de la rambla de La Girada busca pacificar aquest carrer, limitant la circulació de cotxes, i premiant als vianants d’un espai públic de qualitat. Es creen 3 terrasses equipades amb mobiliari i jocs, es maximitza la superfície enjardinada i s’utilitzen paviments drenats per a afavorir la biodiversitat i la mitigació de l’illa de calor. L’objectiu és crear un espai urbà més saludable capaç d’esdevenir un refugi climàtic i que serveixi de connector entre el barri i l’eix de la via.

La visita guiada anirà a càrrec d’Anna Salamé, de Nou Verd, l’empresa responsable de les obres d’enjardinament del parc, i les explicacions dels nous projectes a càrrec de Mercè Lorente, arquitecta del despatx Batlle i Roig, l’equip redactor del projecte.