Xarxes socials i webs municipals

Directori de llocs web i xarxes socials on l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès hi està present.

L'objectiu de la presència dels diversos serveis municipals a la xarxa és el de millorar la comunicació i establir noves formes d'interrelació amb la ciutadania.

Perfils oficials i web de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

      

www.vilafranca.cat

Xarxes socials dels serveis municipals

Turisme
Facebook | Twitter | Instagram

Joventut
FacebookTwitterInstagramYoutube

Espectacles
Instagram | Twitter | Facebook Teatre Cal Bolet | Facebook Auditori Municipal 

Servei de Cultura
Facebook L'Escorxador | Instagram Arts Visuals

Biblioteca Torras i Bages
FacebookTwitter | Instagram

Ocupació i Formació
Facebook

Promoció Econòmica
Facebook | Twitter

Esports
FacebookTwitter | Instagram 

Complex Aquàtic de Vilafranca 
Facebook | Instagram

Ràdio i Televisió de Vilafranca
Facebook | Twitter / Instagram

Escola Municipal de Música
Facebook | Twitter | Instagram

Escola Municipal d'Art Arsenal
Facebook | Twitter | Instagram

Escola d'Enoturisme de Catalunya
Facebook | Twitter | Instagram

Festa Major de Vilafranca
Facebook | Twitter | Instagram | Facebook Festa Major dels Petits 

Festes de Sant Raimon
FacebookTwitter | Instagram

Fires de Maig
Facebook | Twitter | Instagram

Fira del Gall
Facebook | Twitter | Instagram

Banc de Temps
Facebook

Alberg municipal
Facebook | Instagram

Normés d'ús

CONDICIONS D'ÚS DE LES XARXES SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La presència de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a les xarxes socials té l'objectiu d'establir un contacte directe amb la ciutadania per compartir informació d'interès municipal. La  voluntat de l'Ajuntament és de respondre directament les demandes dels usuaris en un termini el més curt possible, depenent del tipus de demanda i sempre que s'ajusti a les competències municipals. La interacció a través de les xarxes socials és exclusivament informativa i no implica l'inici d'un procediment de via administrativa. 

Les actualitzacions a les xarxes socials de l’Ajuntament de Vilafranca han de ser coherents amb l’ordre públic i amb els drets i les llibertats fonamentals de les persones. Els comentaris en aquesta pàgina hauran de respectar les opinions dels altres usuaris i no es permeten comentaris que suposin una discriminació o desqualificació envers altres usuaris per qualsevol causa. No es pot insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, ni promoure activitats il·legals.

No es pot utilitzar la pàgina per fer propaganda ni publicitat comercial, i no es permet escriure més d'una vegada el mateix comentari. Fer-ho es considerarà spam.
En cas que el contingut dels comentaris no compleixi aquestes condicions d'ús, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès procedirà a la seva eliminació.

Els comentaris dels usuaris són lliures, personals i no atribuïbles a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. En cap cas s’esborraran missatges o comentaris públics que critiquin l’acció de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, sempre que es respectin les condicions d’ús.

L'Ajuntament de Vilafranca no es fa responsable de l'exactitud i actualització de la informació que provingui d'altres persones físiques o jurídiques que hi hagi als seus espais socials o als que es remeti. Tampoc no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències específiques que constin per plataforma.
 

Bases legals del sorteig ’10.000 seguidors a Instagram’ de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Consulta les bases de participació en aquest enllaç (pdf)

Accessibilitat