Notícia

Inici de curs dels ensenyaments post-obligatoris a Vilafranca del Penedès

12 de setembre de 2023

Si la setmana passada s’anunciava l’inici del curs escolar a Vilafranca del Penedès per a gairebé 6.800 alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, ara és el torn de l’alumnat que cursarà ensenyaments post obligatoris de batxillerat, cicles formatius i altres tipus d’ensenyaments reglats que iniciaran el curs escolar entre el 12 i el 18 de setembre.

El curs 2023-2024 s’iniciarà amb un total de 737 joves que cursaran batxillerat en alguna de les quatre modalitats que s’imparteixen en quatre instituts públics de Vilafranca.  A aquest oferta cal sumar-li  les 90 places que ofereix un centre de titularitat privada. També hi haurà un total de 545 joves que cursaran un cicle formatiu de grau mitjà d’alguna de les 10 famílies professionals que s’imparteixen al municipi i un total de 365 que cursaran un cicle formatiu de grau superior, en alguna de les 11 famílies professionals a les que es pot optar en aquest nivell. Bona part d’aquest joves podran cursar els seus estudis en la modalitat dual.

La majoria d’aquesta formació s’imparteix en instituts de secundària de titularitat del Departament d’Educació, però també es compta amb centres de titularitat municipal com l’Escola Municipal d’Art Arsenal i l’Escola d’Enoturisme de Catalunya, que imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior en l’àmbit de les arts plàstiques, el disseny i l’enoturisme.  L’Escola d’Enoturisme també completa la seva oferta educativa amb formació continuada i ocupacional, tot esdevenint un centre de formació professional integrada.

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són un altre dels ensenyaments professionalitzadors que s’ofereixen a Vilafranca i que continuaran presents a l’oferta educativa d’aquest curs escolar. Aquests ensenyaments estan destinats al jovent d’entre 16 i 21 anys que no ha graduat l’ESO. L’objectiu d’aquests estudis és qualificar a l’alumnat per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà i aprendre una professió.

Actualment s’imparteixen 5 perfils professionals diferents d’aquests tipus d’estudis: Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració i Auxiliar d’estètica i perruqueria (PFI).   Aquests PFI estan ubicats a l’edifici municipal de La Fassina i estant finançats al 100% per l’Ajuntament de Vilafranca. L’Institut Alt Penedès acull els PFI d’Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques, el d’Auxiliar de pintura i el d’auxiliar de muntatge d’instal·lacions electrotècniques en edificis. L’oferta total en el conjunt dels 5 PFI és de 75 places.

A l’Institut Alt Penedès també s’imparteix un Itinerari formatiu específic (IFE) en l’especialitat d’Auxiliar en vendes i atenció al públic. Els itineraris formatius específics són ensenyaments professionals que s'adrecen a alumnes de 16 a 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l'objectiu d'oferir atenció educativa a l'etapa postobligatòria.

CFA i EOI, 750 places

Pel que fa a la formació de persones adultes, Vilafranca també compta amb un Centre de Formació de persones Adultes (CFA) ubicat a l’Institut Eugeni d’Ors i una Escola Oficial d’Idiomes (EOI) ubicada a l’Institut Milà i Fontanals que en el seu conjunt escolaritzen un total aproximat de 750 persones en un ampli ventall de formacions que inclouen l’aprenentatge de llengües estrangeres, competències digitals, preparació de proves d’accés a cicles formatius, graduat en ESO, etc.).

Per segon any consecutiu, Vilafranca també compta amb oferta d’ensenyaments universitaris amb les 80 places d’infermeria de la URV, que corresponen al primer i segon curs d’aquest grau universitari.

Ara mateix en el conjunt de Vilafranca hi ha un total aproximat de 9.500 persones que estan cursant algun tipus de formació reglada en l’àmbit educatiu (des de les llars d’infants, passant per l’educació obligatòria, la post-obligatòria i la formació d’adults).

Tota aquesta informació es pot consultar de manera més detallada a la pàgina web del Servei d’Educació https://educacio.vilafranca.cat/documents-i-dades/dades-descolaritzacio-vilafranca